Garneringar

  Takkonstruktion

 Takavvattning

Välkommen till Frösö Byggnadsplåtslageri i Östersund

Frösö Byggnadsplåtslageri AB i Östersund utför plåtarbeten inom byggnation så som tillverkning av plåttak, takkonstruktion, takavvattning och garneringar.


Vi vänder oss till byggföretag, men arbetar även för privatpersoner som behöver vår expertis gällande plåtslageri. 


 Vi samarbetar med fastighetsägare vid exempelvis renoveringar av tak, skorstenar eller andra avancerade plåt-, koppar- och rostfritt stål.

Välkommen till ditt plåtslageri i Östersund!

Takarbeten
Takavvattning
Garnering
Specialarbten
Annat

Här finns vi


Lövlunda 116

831 91 Östersund